Verbindingsbureau producttoezicht

In 2021 is een koepelverordening op het gebied van markttoezicht op producten in werking getreden. Deze verordening regelt (in hoofdstuk 5) dat elk lidstaat een verbindingsbureau (single liaison office) heeft. Dit bureau geeft de relatie en communicatie tussen de markttoezichthouders onderling en hun relatie en communicatie met de Europese Commissie vorm. Het bureau is in Nederland bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ondergebracht.

In Nederland zijn naast de ILT vier markttoezichthouders rondom producttoezicht actief: de NVWA, NL Arbeidsinspectie, IGJ en RDI. Ook de Douane is nauw betrokken bij het toezicht. De verwachting is dat de product­regelgeving op Europees niveau de komende jaren intensiveert, zowel als gevolg van een toename van het aantal verordeningen/richtlijnen als van de reikwijdte van de bestaande verordeningen/richtlijnen.

De wettelijke eisen voor producten rondom veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en level playingfield gelden in alle lidstaten. Markttoezicht op producten vraagt daarom om Europese samenwerking; informatie over inspectieresultaten en interventies wordt gedeeld via Europese informatie- en communicatie­systemen voor markttoezichthouders (ICSMS en Rapex).

Zie ook:

Laatste update: 17-5-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!