Pas toe of leg uit

Het principe “Pas toe of leg uit” (Engels: comply or explain) is een aanpak waarbij organisaties alleen beargumenteerd af mogen wijken van een bepaalde set regels en afspraken, een standaard of code. Per toepassingsgebied verschilt de mate van verplichting om de regels te volgen en de zwaarte van eisen aan het uitleggen in geval van afwijking. Het principe wordt bijvoorbeeld toegepast wanneer het afdwingen van gedrag in sommige gevallen disproportioneel zou zijn of zelfs onwenselijk is.

De meest bekende vorm van pas toe of leg uit komt uit de hoek van governance codes voor het bedrijfsleven voor het intern bestuur of de maatschappelijke inbedding of verantwoording. Een voorbeeld is de Corporate Governance Code voor beurgenoteerde bedrijven.

Ook toezichthouders maken er gebruik van, met name financiële toezichthouders als DNB en AFM, maar ook de Autoriteit Woningcorporaties. De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft het zelfs uitgangspunt gemaakt in haar interventiebeleid.

Laatste update: 20-5-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!