Interventie

Het is de taak van de toezichthouder om burgers of bedrijven te bewegen tot naleving. Een interventie is elke vorm van gedragsbeïnvloeding (handhaving) door de toezichthouder met als doel om een overtredingssituatie te voorkomen, te beëindigen, te herstellen, te bestraffen of onmogelijk te maken. Een interventie kan variëren van belonen, voorlichten, waarschuwen tot beboeten. Een systematische weergave hiervan wordt gegeven in de handhavingspiramide van Braithwaite.

Het is niet het doel van de toezichthouder om steeds zo hard mogelijk in te grijpen cq zo zwaar mogelijk te straffen. Het doel is wel om telkens effectief te zijn met, als dat kan, zo licht mogelijk geschut. Dit laatste principe is terug te vinden in de interventieladder.

Zie ook:

Laatste update: 29-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart. Alvast bedankt voor de moeite!