Team Criminele Inlichtingen (TCI-ILT)

Binnen de Inspectie Leefomgeving en Transport is een Team Criminele Inlichtingen (TCI) actief (10 fte). TCI onderhoudt contacten met mensen die informatie willen delen over strafbare feiten op de thema’s milieu, transport en woningcorporaties. Het moet gaan om zware strafbare feiten zoals het dumpen van verontreinigde grond, mengen van gevaarlijke afvalstoffen of integriteitsschendingen binnen woningcorporaties. Het kan het eigen bedrijf of instelling betreffen, een concurrent of wat elders is waargenomen. Met die informatie kan vervolgens een strafrechtelijk onderzoek worden opgestart of kan er een toezicht- of controleactie plaatsvinden.

Als informanten gevaar kunnen lopen kan hun identiteit worden afgeschermd. Dit kan bijvoorbeeld gaan om ontslag of (bedreiging met) fysiek geweld.

Indien toezichthouders (ook van buiten ILT) in contact komt met mensen die mogelijk over dit soort informatie beschikken maar dit niet openlijk willen vertellen kunnen zij hen doorverwijzen naar het TCI. Kijk op https://www.ilent.nl/over-ilt/handhaving-en-toezicht/opsporing/criminaliteit-melden. Contact: acquisitietci@ilent.nl.

(Opgesteld mmv TCI-ILT)

Zie ook:

Laatste update: 20-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!