Bestuursrechter

Artikel 8:1 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat tegen een besluit van een bestuursorgaan (bijvoorbeeld een last onder dwangsom), meestal na bezwaar, beroep ingesteld kan worden bij de bestuursrechter.

Onder de bestuursrechter vallen de rechtbanken, de Centrale Raad van Beroep (CRvB), College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De rechtbanken oordelen meestal in eerste aanleg, de andere in hoger beroep. Welk orgaan een beroepschrift behandelt, hangt af van het soort overheidsbeslissing en het onderwerp. Zo oordeelt alleen de rechtbank Noord-Holland inzake beslissingen van de douane.

Voor het instellen van beroep bij de bestuursrechter is geen advocaat vereist.

De bestuursrechter kan een overheidsbesluit in stand laten, vernietigen of een vervangend besluit nemen.

De “bestuurlijke lus” houdt in dat bestuursrechters de overheid de gelegenheid geven om gebreken in het aangevochten besluit te herstellen. Als het besluit voldoende hersteld is zal het overeind blijven.

Zie ook:

Laatste update: 24-10-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!