Bijzondere opsporingsdienst (BOD)

Een bijzondere opsporingsdienst (BOD) is verantwoordelijk voor de opsporing en strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde op een specifiek beleidsterrein. Bijvoorbeeld om fraude en witwassen, mensenhandel en milieucriminaliteit te bestrijden. Dit doet een BOD in opdracht van het Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie (OM).

De Wet op de bijzondere opsporingsdiensten regelt de taken en bevoegdheden van de diensten, het toezicht op de BOD’s, organisatie en beleid alsmede de samenwerking met andere opsporingsinstanties zoals de politie en het OM.

In Nederland zijn er vier BOD’s:

  1. Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD), onderdeel van de Belastingdienst;
  2. NLA-DO (Nederlandse Arbeidsinspectie, Directie Opsporing);
  3. NVWA-IOD (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Inlichtingen- en Opsporingsdienst);
  4. ILT-IOD (Inspectie Leefomgeving en Transport, Inlichtingen- en Opsporingsdienst).

Een BOD kan – als de officier van Justitie hierom gevraagd heeft – andere strafbare feiten opsporen.

De Dienst Justis kent opsporingsambtenaren van de BOD’s opsporingsbevoegdheden toe.

Zie ook:

Laatste update: 1-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!