Regionaal Informatie- en Expertise Centrum (RIEC)

De Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC’s) en het LIEC richten zich op de bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Ze verbinden informatie, expertise en krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s en het LIEC de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. Het RIEC stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners. Ze richten zich op het

 • vergroten van bewustwording bij de overheid en private partijen over de problematiek van ondermijning;
 • ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek-private partners;
 • delen van kennis en expertise op het gebied van de aanpak van ondermijning.

Er zijn negen RIEC’s die een landelijk dekkende netwerkorganisatie vormen:

 • Noord-Nederland
 • Oost-Nederland
 • Midden-Nederland
 • Noord-Holland
 • Amsterdam Amstelland
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland
 • Limburg*

Elk RIEC werkt binnen regionale grenzen, onder aansturing van een zelfstandige regionale stuurgroep.

* Onderdeel van het RIEC Limburg is het EURIEC, het Euregionaal Expertise- en Informatie Centrum. Het EURIEC richt zich op de grensoverschrijdende bestuurlijke aanpak van ondermijning.

Zie ook

(Opgesteld mmv het LIEC)

Laatste update: 14-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!