Kwaliteitstoezicht

Kwaliteitstoezicht is het toezicht op zelfstandige organisaties met een publieke taak, gericht op het voldoen aan wettelijke kwaliteitseisen. Het betreft organisaties die een taak uitvoeren met een zodanig publiek belang (onderwijs, zorg, veiligheid, etc) dat de wetgever daarvoor specifieke kwaliteitseisen heeft vastgelegd. Centraal in dit toezicht staat dus een wettelijke kwaliteitsnorm waaraan alle bedrijven en instellingen individueel moeten voldoen.

Oorspronkelijk werd kwaliteitstoezicht gerekend tot het uitvoeringstoezicht, maar bij de Kaderstellende Visie op Toezicht werd dit van elkaar gescheiden. Bij uitvoeringstoezicht gaat het om het om gehele functioneren van de individuele zelfstandige organisatie, bij kwaliteitstoezicht alleen om de kwaliteit van een handeling, zaak of product.

Rijksinspecties die (ook) kwaliteitstoezicht houden zijn: ILT (o.a. drinkwaterbedrijven), IGJ (o.a. zorginstellingen), Onderwijsinspectie (alle onderwijs), Inspectie J&V (o.a. politie, gevangeniswezen), Staatstoezicht op de Mijnen (o.a. olie- en gastransport).

Laatste update: 28-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!