Toezichtberaad (Defensie)

Bij het Ministerie van Defensie zijn verscheidene toezichthouders actief om goed werkgeverschap en een veilige werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden te bevorderen. Samen zien zij toe op de gezondheidszorg, (vlieg)veiligheid, beveiliging, voedselveiligheid, stralingsbescherming en de bescherming van persoonsgegevens. Het betreft

Zij hebben zich verenigd in het Toezichtberaad Defensie dat tweemaandelijks bijeenkomt. De Inspecteur-generaal Veiligheid Defensie is als coördinerend toezichthouder bij Defensie voorzitter van het beraad. De gezamenlijke inspanningen moeten resulteren in de versterking van de samenhang en de kwaliteit van het toezicht en, mede op basis daarvan, een betere balans in de driehoek beleid, uitvoering en toezicht. Er is een Ondersteuningsteam Toezicht samengesteld, dat de leden van het Toezichtberaad met raad en daad bijstaat.

Zie ook:

Laatste update: 30-5-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!