Inspectievakantie

Het regeerakkoord van het kabinet Rutte 1 (VVD-CDA, 2010-2012) kondigt, om toezichtlasten en regels te verminderen, de invoering aan (per 1 januari 2011) van “een zogeheten “inspectievakantie” voor het bedrijfsleven. Bij deugdelijke zelfregulering (certificering) kan met minder inspectieonderzoeken per bedrijf worden volstaan.

Een bedrijf zou voor inspectievakantie in aanmerking komen indien het drie jaar lang goed naleefgedrag had laten zien. Uitzonderingsgronden van de inspectievakantie golden voor bedrijven met (wettelijk) verplichte controles en verhoogde risico’s. Inspectieview werd gezien als het instrument om goede bedrijven te selecteren en bedrijfsinspecties op elkaar af te stemmen. Op termijn zou moeten worden bezien hoe de lokale toezichthouders hun betrokkenheid bij de inspectievakantie zouden kunnen realiseren. Tevens zou er een centraal meldpunt ingericht worden voor klachten van bedrijven over de toepassing van de inspectievakantie.

Van de inspectievakantie is weinig terecht gekomen en al vrij snel is het een stille dood gestorven.

Zie ook:

Laatste update: 1-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!