Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ)

Het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (COKZ) houdt toezicht op de veiligheid en kwaliteit van in Nederland geproduceerde zuivelproducten, eieren en eiproducten.

Het COKZ voert de volgende werkzaamheden uit:

  • houdt toezicht op de naleving van de Wet dieren;
  • houdt toezicht op de naleving van het EU Hygiënepakket;
  • houdt toezicht op EU-verordening Dierlijke bijproducten;
  • houdt toezicht op de randvoorwaarden die volgen uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en de cross compliance;
  • houdt toezicht op derde landen eisen ten behoeve van de export;
  • geeft exportcertificaten zuivel af;
  • geeft voorcertificaat eieren en eiproducten af;
  • geeft toestemming voor het plaatsen van zijn logo op verpakkingen van bedrijven die deelnemen aan het controlereglement ‘COKZ-Controlevignet’;

COKZ is een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) alsmede een rechtspersoon met een wettelijke taak (rwt) vallend onder het ministerie van LNV. Het heeft 66 medewerkers (2021) en een omzet van ruim €10 miljoen (2021). Het is gevestigd te Leusden.

Zie ook:

Laatste update: 7-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!