OSINT

OSINT staat voor Open Source Intelligence en omvat de methode om informatie en inlichtingen middels openbare bronnen te verzamelen. Ook (digitale) foto’s, video- en audiofragmenten kunnen, indien zij op de juist wijze geanalyseerd en verwerkt worden, cruciale inlichtingen bevatten die gebruikt kunnen worden voor het effectief bestrijden van criminele activiteiten, zoals fraude of oplichting, het handhaven van de openbare orde of het waarborgen van de internationale veiligheid.

Een OSINT analist dient te beschikken over analytisch vermogen en moet in staat zijn om de vergaarde informatie op een juiste waarde te kunnen inschatten. Om effectief gedetailleerde en vertrouwelijke informatie te kunnen vergaren dient de OSINT analist te beschikken over de juiste apparatuur, OSINT tools en up-to-date software zoals Shodan, Maltego of Creepy.

Voorbeeld van een OSINT Workflow Chart

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!