Integraal Afwegingskader (IAK)

Het IAK geeft structuur aan het proces waarmee beleid en wetgeving wordt gemaakt. Het IAK geeft overzicht en controle door de juiste vraag op het juiste moment te stellen zodat elke stap weloverwogen kan worden gezet. Het IAK stelt 7 vragen:

  1. Wat is de aanleiding?
  2. Wie zijn de betrokkenen?
  3. Wat is het probleem?
  4. Wat is het doel?
  5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
  6. Wat is het beste instrument?
  7. Wat zijn de gevolgen?

Naast de werkwijze is het IAK ook een bron van informatie en hulpmiddelen. Elke vraag geeft aandachtspunten, handleidingen, inlichtingen, alle verplichte kwaliteitseisen en suggesties voor toe te passen werkvormen. Bovendien helpt het IAK om afwegingen te maken op de aspecten rechtmatigheid, doelmatigheid, effectiviteit en uitvoerbaarheid.

De normen in het IAK zijn vastgesteld door het kabinet. Met name in een vroeg stadium van het beleidsproces heeft de toepassing van het IAK meerwaarde.

Meer info: naarhetiak.nl. Hier vind je ook de contactpersonen per departement.

Filmpje: https://youtu.be/0txAJR4BNH0 (youtube)

 

Laatste update: 2-12-2019

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!