Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV)

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid is als NCTb (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding) opgericht in 2004 na de terroristische aanslagen in Madrid en de breed gevoelde noodzaak om op een informatie-gestuurde, samenhangende en effectieve wijze het contraterrorismebeleid vorm te geven. Bij de oprichting van het Ministerie van V&J (2012) wordt de NCTb de NCTV. Het Nationaal Crisis Centrum (NCC) en het Nationaal Cyber Security Centre (NCSC) zijn onderdeel van de NCTV.

Hoofdopdrachten

  • Nederland digitaal veilig maken
  • Aanslagen voorkomen en extremisme en terrorisme bestrijden
  • Nederland weerbaar maken tegen dreigingen door statelijke actoren

Taken

  • Het identificeren en duiden van dreigingen en risico’s;
  • Het bewaken en beveiligen van personen, objecten, diensten en evenementen;
  • Het (doen) verhogen van cybersecurity;
  • Het (doen) verhogen van de weerbaarheid van vitale sectoren, burgers, bedrijven, structuren en netwerken;
  • Het realiseren van optimale crisisbeheersing en crisiscommunicatie.

Het NCTV is een directoraat-generaal van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De NCTV telt ca. 294 fte (2021) en heeft een budget van ca. €287 miljoen (2017). De Nationaal Coördinator is lid van de Bestuursraad van het ministerie.

Zie ook:

Laatste update, 15-5-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!