Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ)

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) is een samenwerking van negen partners die gezamenlijk fraude in de zorg bestrijden:

Er zijn relaties met het o.a. het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Nederland (RIEC ON), de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Financial Intelligence Unit (FIU).

IKZ heeft twee kerntaken:

  • het gezamenlijk bespreken van specifieke fraudesignalen en het verrijken van fraudesignalen met aanvullende informatie voor opsporingsdiensten, toezichthouders en zorgverzekeraars;
  • het signaleren van trends, ontwikkelingen en fenomenen in de onrechtmatige besteding van zorggelden.

Zo kunnen de IKZ-partners gezamenlijk en individueel krachtiger optreden. De IKZ-organisatie omvat 18 fte (2019) en is gevestigd in het pand van de NZa in Utrecht.

Zie ook:

Laatste update: 1-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!