Kwaliteitscriteria VTH

Er gelden kwaliteitscriteria voor vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) inzake het omgevingsrecht. Een van de doelstellingen is namelijk om de kwaliteit van de uitvoering ervan te verbeteren.

Afdeling 18.3 van de Omgevingswet biedt de grondslag voor de kwaliteitsbevordering van de uitvoering en handhaving. Deze afdeling vindt zijn oorsprong in § 5.2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

Er zijn regels over de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken:

  • Artikel 18.20 Omgevingswet beschrijft een zorgplicht voor in principe alle VTH-taken van het bevoegd gezag. Het artikel laat open hoe bevoegde gezagen dit invullen. Een optie is om dit via een verordening te doen.
  • Artikel 18.23 Omgevingswet gaat over de taken die onder het basistakenpakket vallen. Omdat deze taken verplicht zijn ondergebracht bij omgevingsdiensten moeten ook zij afspraken maken over de formulering van de kwaliteitscriteria. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben hiertoe een modelverordening opgesteld. Deze gaat onder andere in op de vereiste kritische massa (deskundigheid en ervaring).

Zie ook:

Laatste update, 10-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!