Ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V)

Het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V) zorgt voor de rechtsstaat in Nederland, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. J&V werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven.

Het ministerie is belast met rechtspleging en rechtshandhaving, jeugd en sanctietoepassing, de politie, terrorismebestrijding en veiligheid. Voorts met wetgeving op het gebied van privaatrecht, straf– en sanctierecht, administratief recht en bestuursrecht en met het bewaken van de kwaliteit van de wetgeving.

Organisaties die het meest relevant zijn vanuit toezicht, opsporing en handhaving en onder de (politieke) verantwoordelijkheid van het ministerie vallen zijn:

Het ministerie heeft een budget van €19,6 miljard euro (2023) en bijna 30.000 fte (2019, excl 63.000 fte politie), waarvan 2000 beleidsambtenaren werken in het moederdepartement.

De NCTV heeft zitting in de bestuursraad van het departement. De hoofden van het OM, DJI, IND en politie zijn toehoorder.

Corporate video

Zie ook:

Laatste update: 6-5-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!