Belastingdienst

De Belastingdienst (fiscus) is verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van de rijksbelastingen. Naast fiscaal toezicht voert de Belastingdienst toezicht op een aantal niet-fiscale terreinen taken uit. Het controleert de goederenstromen die het land binnenkomen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM) en heft en int invoerrechten. De FIOD, onderdeel van de belastingdienst, is belast met de opsporing van fiscale en niet-fiscale fraude. Verder zijn er een aantal toezichtstaken zoals de controle op de deponeringsplicht van de jaarrekening.

De dienst Data & Analytics ordent en analyseert grote hoeveelheden gegevens die de organisatie bezit. Deze informatie wordt gebruikt voor het toezicht. De Douane is sinds juli 2021 geen onderdeel meer.

De belastingdienst is bedenker en gebruiker van horizontaal toezicht.

De belastingdienst is onderdeel (een directoraat-generaal) van het ministerie van Financiën. Het telt bijna 25.000 fte die zijn verspreid over vele kantoren door het hele land.

Zie ook:

Laatste update: 11-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!