Belastingdienst

De Belastingdienst (ook wel: fiscus) is verantwoordelijk voor de heffing, controle en inning van de rijksbelastingen. Naast fiscaal toezicht voert de Belastingdienst toezicht op een aantal niet-fiscale terreinen taken uit. Het controleert de goederenstromen die het land binnenkomen op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu (VGEM) en heft en int invoerrechten. Voorts is de dienst belast met de opsporing van fiscale en niet-fiscale fraude en een aantal toezichtstaken zoals de controle op de deponeringsplicht van de jaarrekening.

Met toezicht, opsporing en handhaving belaste onderdelen zijn FIOD en Douane. De dienst Data & Analytics ordent en analyseert grote hoeveelheden gegevens die de organisatie bezit. Deze informatie wordt gebruikt voor het toezicht.

De Belastingdienst is ook bedenker en gebruiker van horizontaal toezicht.

De Belastingdienst is onderdeel (een directoraat-generaal) van het ministerie van Financiën. Het telt ongeveer 29.500 fte die zijn verspreid over vele kantoren door het hele land.

Laatste update: 29-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!