Bestuursrechtelijke handhaving

Bestuursrechtelijke handhaving is van oudsher gericht op het ongedaan maken of voorkomen van een overtreding. Dat kan door middel van een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang.

Een andere, recentere, vorm van bestuursrechtelijk handhaving is de bestuurlijke boete, een sanctie met een bestraffend karakter. Wel moet daarbij worden voldaan aan speciale, bij een bestraffende sanctie behorende waarborgen. Zo komt degene voor wie een boete dreigt het zwijgrecht toe, evenals in het strafrecht. Verder is een boete, anders dan herstelsancties, alleen aan de orde als de overtreder een verwijt kan worden gemaakt (‘geen straf zonder schuld’).

Kenmerkend is ook het discretionaire karakter van de bestuursrechtelijke handhavingsbevoegdheid, wat betekent dat er ruimte is om van handhaving af te zien. Voordat het bestuur een sanctie oplegt, moet het alle betrokken belangen afwegen. Het belang van handhaving weegt daarbij zwaar, maar er kunnen goede redenen zijn om van handhaving te mogen of zelfs moeten afzien (gedogen).

Zie ook:

Mmv Annemiek Tubbing (www.tubbingmilieuadvies.nl)

Laatste update: 3-2-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!