Programmatisch handhaven

Programmatisch handhaven is een proces waarin de toezichthouder, tezamen met alle partijen die bij de handhaving van een bepaald beleidsdossier, domein of wet een rol spelen:

  1. een risico-analyse van niet-naleving inschat;
  2. op basis hiervan prioriteiten vaststelt;
  3. vervolgens aan de hand van de uitkomsten van de doelgroepenanalyse een interventiestrategie (=Toezichtarrangement) opstelt.

Programmatisch handhaven is

  • Informatie-gestuurd
  • Probleemgericht (ipv taakgericht)
  • Gericht op gedragsbeïnvloeding (ipv instrumenteel)
  • Integraal
  • Transparant
  • Cyclisch

Programmatisch handhaven is ontwikkeld in het toenmalige project Rijk aan Handhaving en wordt doorontwikkeld door het CCV.

Zie ook:

Laatste update: 6-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!