Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak

De Raad van State is onafhankelijk adviseur van regering en parlement over wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter van het land. De Raad is een Hoog College van Staat. De Eerste Kamer, Tweede Kamer, de Algemene Rekenkamer en de Nationale ombudsman zijn dat ook. De Raad van State is een instituut dat in hoofdstuk 4 van de Grondwet is geregeld.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is het hoogste rechterlijke college dat een uitspraak kan doen over een geschil tussen burger en de overheid. Ook doet het uitspraken als overheden onderling een geschil hebben.

In een geschil over andere beslissingen en maatregelen (zoals omgevingsvergunningen, subsidies, onderwijsbesluiten, vreemdelingenzaken) moet een burger eerst in beroep bij rechtbank. Na een uitspraak van de rechtbank kunnen de burger en het overheidsorgaan nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak.

Zie ook:

Laatste update: 18-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!