Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)

Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) zorgt voor de uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

Het bedrijfsonderdeel Handhaving is verantwoordelijk voor het handhavingsbeleid. Voor het tegengaan van fraude wordt nauw samengewerkt met de Belastingdienst, de Nederlandse Arbeidsinspectie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), gemeenten, de politie en het Openbaar Ministerie.

UWV kwam op 1 januari 2002 tot stand door de samenvoeging van uitvoeringsinstanties Cadans, Gemeenschappelijk Administratiekantoor (GAK), Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan (GUO), Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel (USZO) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB) en het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv).

Tot en met 2005 inde UWV ook premies, maar vanaf 1 januari 2006 worden alle premies voor de sociale verzekeringswetten geïnd door de Belastingdienst.

UWV is een zelfstandig bestuursorgaan dat valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het UWV telt bijna 18.000 fte (2021) verspreid over 30 vestigingen.

Zie ook:

Laatste update: 26-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!