Toezichtlasten

Toezichtlasten zijn de inspanningen die onder toezicht staanden moeten doen en de kosten enoverige lasten die zij ondervinden om te voldoen aan de (informatie)verplichtingen vanwege het toezicht.

Bedrijven kunnen toezicht ervaren als belastend. Deze belasting kan zich voordoen door het moeten investeren van tijd om de inspecteur te begeleiden, zaken voor te bereiden of dossiers te tonen. Het kan ook gaan om kosten, bijvoorbeeld omdat expertise wordt ingehuurd ten behoeve van het toezicht en het kan geld kosten om bepaalde informatie die de inspecteur vraagt te genereren. De last van toezicht wordt daarnaast bepaald door zogenaamde belevingsfactoren,zoals de deskundigheid en houding van de inspecteur en het tijdstip van de inspectie.

Toezichtlasten maken deel uit van het bredere begrip administratieve lasten. Een term die ook wel is gebruikt in dit kader is de “inspectievakantie”; goede nalevers zouden minder toezicht moeten krijgen.

 

Bron: Begrippenkader rijksinspecties

%d bloggers liken dit: