Terrorisme

De AIVD omschrijft terrorisme als ‘Het uit ideologische motieven (voorbereiden van het) plegen van op mensenlevens gericht geweld of het veroorzaken van maatschappij-ontwrichtende schade, met als doel (een deel van) de bevolking ernstige vrees aan te jagen, maatschappelijke veranderingen te bewerkstelligen en/of politieke besluitvorming te beïnvloeden.’

Terrorisme kan uit allerlei ideologieën voortkomen:

  • Anarchisme
  • Extreemlinks
  • Extreemrechts
  • Separatisme
  • Religie
  • Staat (de ondermijning van de rechtsorde van een staat door een andere staat)

Ook individuen kunnen overgaan tot terrorisme.

In Nederland is een aantal opsporingsorganisaties specifiek belast met het bestrijden van terrorisme:

Ook is er een aantal wetten (zie hieronder) dat gericht is op terrorismebestrijding.

Zie ook:

Laatste update: 25-8-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!