Officier van justitie (Ovj)

De officier van justitie (ovj) is werkzaam bij het Openbaar Ministerie. De ovj is belast met de opsporing en vervolging van strafbare feiten en geeft leiding aan politiemensen en/of boa’s die onderzoek doen naar strafbare feiten (Tweede afdeeling Wetboek van Strafvordering). De ovj is volgens artikel 141 Wetboek van Strafvordering “gewoon opsporingsambtenaar” en kan derhalve ook proces-verbalen opmaken.

De ovj is een bestuursorgaan, maar de opsporing en vervolging van strafbare feiten zijn uitgesloten van de Algemene wet bestuursrecht (met uitzondering van hoofdstuk 9 Algemene wet bestuursrecht =  klachtbehandeling). De procedurele regels staan in het Wsv. Voor economische delicten, waaronder ook milieufeiten vallen, geldt daarnaast nog de Wet op de economische delicten (Wed).

Zie ook:

(Met dank aan Annemiek Tubbing (www.tubbingmilieuadvies.nl))

Laatste update: 22-7-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!