Douane

De Douane is een onderdeel van de Belastingdienst, belast met de inning van de invoerrechten, BTW bij invoer, anti-dumpingsrechten en de bestrijding van smokkel. Daarnaast worden ook tal van andere wetgevingen gecontroleerd zoals op gebied van waren, erfgoed en milieu (bv EVOA, ADR, flora- en faunawet etc.).

De basiswerkzaamheden van de Douane zijn voornamelijk gebaseerd op de Algemene douanewet. In deze wet zijn ook de bevoegdheden van de inspecteurs beschreven in Paragraaf 1.2.4. Zo is aan douaniers het recht tot het uitvoeren van de veiligheidsfouillering toegekend alsmede het gebruik van geweld. Sommige douaneambtenaren hebben de bevoegdheid tot het dragen van wapens; een Walther P99. De meeste douaneambtenaren dragen een uniform.

Onder Napoleon werden vanaf 1795 in Nederland douaneposten opgezet, bemand door Franse ‘douaniers’. In 1809 is gestart met het opzetten van een Nederlands douane corps.

De Douane kent een omvang van 5650 fte en een begroting van €440 miljoen (2020).

Zie ook:

Laatste update: 29-4-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!