Inspectie Veiligheid Defensie (IVD)

De Inspectie Veiligheid Defensie (IVD, eng: Defence Safety Inspectorate) is een rijksinspectie die in 2018 is opgericht naar aanleiding van diverse incidenten en ongevallen bij het ministerie van Defensie.

De IVD houdt bij de defensie-organisatie toezicht op:

  • De kwaliteit van de taakuitvoering;
  • De naleving van wet- en regelgeving op het gebied van fysieke en sociale veiligheid.

Het toezicht strekt zich ook uit tot missiegebieden.

De inspectie wil met haar toezicht:

  • Bijdragen aan een veiliger Defensie;
  • Het lerend vermogen van Defensie versterken.

De IVD voert incidentonderzoek uit, thematisch gericht toezicht en systeemgericht toezicht.

De grondslag van de IVD is geregeld in de Regeling werkwijze en bevoegdheden Inspectie Veiligheid Defensie. De inspectie staat onder leiding van een Inspecteur-Generaal en is onderdeel van het ministerie van Defensie. De IVD omvat 25 fte en is gevestigd in het Majoor Jan Linzel complex te Ypenburg, Den Haag.

Zie ook:

(M.m.v. de IVD)

Laatste update: 31-8-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!