Signaaltoezicht

Signaaltoezicht is het informeren van een bevoegd gezag door een (ander) toezichtorgaan over waargenomen mogelijk ongewenste of illegale situaties. Doorgaans betreft het informatie die naar de mening van verzender interessant genoeg is voor het bevoegde gezag om kennis van te nemen en eventueel vervolgacties aan te koppelen. Het kan ook zijn dat een bevoegd gezag andere toezichthouders vraagt om bepaalde waarnemingen actief te melden.

Het gaat vooral over waarnemingen die worden gedaan tijdens patrouilles of inspecties en die niet per sé afgehandeld kunnen worden via de eigen bevoegdheid. Men kan spreken van de oog- en oorfunctie.

Een voorbeeld van signaaltoezicht is een milieu-inspecteur die tijdens een bedrijfscontrole een brandgevaarlijke situatie, verwaarloosde dieren, mogelijk illegale arbeiders, gevaarlijke arbeidsomstandigheden of een hennepkwekerij aantreft en daarover het bevoegde gezag onverwijld informeert.

In 2012 won het project “WegWijzer Signaaltoezicht” van de gemeente Lelystad (Louis Beijert) de VIDE-Innovatieprijs Toezicht en handhaving.

Opgesteld m.m.v. Louis Beijert

Laatste update: 15-5-2020

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!