Monitoring

Monitoring is het systematisch volgen van de ontwikkelingen in de naleving of in de kwaliteit van een sector zonder dat er een oordeel of interventie op hoeft te volgen.

De term monitoring wordt voornamelijk gebruikt als activiteit binnen het stelseltoezicht of het thematisch toezicht. Het begrip komt het meest voor als ‘in beeld houden’, ‘vinger aan de polshouden’ en – al dan niet met de voorvoeging ‘continuous’ – als ‘permanente observatie’. Monitoring richt zich op de staat van iets zonder dat er oordeelsvorming op hoeft te volgen. Daarvoor gebruikt men behalve de samengevoegde resultaten van de eigen inspectieactiviteiten ook allerlei extern beschikbare informatie.

Uiteraard kan monitoring wel leiden tot een oordeel en/of een interventie. Dat is het geval als de toezichthouder een ongewenste situatie of ontwikkeling bespeurt en deze onder de aandacht wil brengen of wil beëindigen.

Bron: Begrippenkader Rijksinspectie 2013 (pdf)

Zie ook:

Laatste update: 2-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!