Anticiperend handhaven

Toezichthouders zijn op basis van de beginselplicht tot handhaving genoodzaakt tot het plegen van een interventie bij geconstateerde niet-naleving. Onder voorwaarden kan daarvan worden afgezien: gedogen. Maar daarvoor gelden regels. Anticiperend handhaven is het niet handhaven van de geldende norm maar van een norm waarvan de codificatie nog niet concreet in zicht is.

Anticiperend handhaven is dus in de regel niet mogelijk. De reden hiervoor is dat zij veelal óf strijd oplevert met de beginselplicht tot handhavend optreden tegen gedragingen die naar geldende wetgeving overtredingen zijn óf in strijd is met de legaliteitseis doordat handhavend wordt opgetreden tegen gedragingen die volgens die wetgeving geen overtredingen zijn. De keerzijde is ook dat schending van geldende wetgeving wordt gedoogd.

De term anticiperend handhaven is in 2018 geïntroduceerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport om de geldende milieuregels op Schiphol niet te hoeven handhaven wegens de komst van het nieuwe normen- en handhavingsstelsel (NNHS).

Zie ook:

Laatste update: 29-5-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart. Alvast bedankt voor de moeite!