Wetboek van Strafrecht

Wat strafbare feiten zijn en welke straffen ervoor kunnen uitgesproken worden, is te vinden in het Wetboek van Strafrecht (Sr, materieel strafrecht). Het Wetboek van Strafvordering (Sv) bepaalt hoe strafbare feiten worden vervolgd (formeel strafrecht). Deze twee wetboeken vormen de basis van het Nederlandse strafrecht.

Het Wetboek van Strafrecht bevat bepalingen over het recht van de staat om te bestraffen en omschrijft waaruit de straf bestaat. Er wordt onderscheid gemaakt tussen misdrijven en overtredingen, die in afzonderlijke boeken staan vermeld. De boeken bestaan uit diverse hoofdstukken (titels) over specifieke delicten (bijvoorbeeld betreffende de veiligheid van staat, de openbare orde, de algemene veiligheid van personen of goederen, valsheid in geschrifte, zedendelicten, misdrijven tegen het leven, diefstal en witwassen).

Zie ook:

Laatste update: 18-3-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!