Affaires rond toezicht, opsporing en handhaving

Er is een aantal incidenten geweest waarin toezicht, opsporing en handhaving een prominente rol speelden. Ze kenmerken zich door grote maatschappelijke en politieke opschudding en verontwaardiging, beheersen vaak lange tijd het nieuws en meestal werd er ook een onderzoek naar de rol van de toezichthouder uitgevoerd. Dat gaf in sommige gevallen aanleiding tot koerswijzigingen in het vakgebied. Hieronder staan er een aantal opgesomd.

CMI (brand in chemiebedrijf in Rijnmond, 1996)

Cafébrand (Volendam, nieuwjaarsdag 2001)

Baby Jelmer (gezondheidszorg, 2011)

Vuurwerkramp (Enschede, 2001)

Odfjell (chemiebedrijf in Rijnmond)

Vie d’Or (faillissement verzekeraar, 1995)

Gezinsdrama Roermond (Jeugdzorg, 2002)

Chemie-Pack (brand in Moerdijk, 2011)

Fipronil-affaire (fipronil in eieren)

Fyra (hogesnelheidstrein)

Bijlmerramp (neerstorten vliegtuig op een flatgebouw in de Bijlmer)

Woningcorporatie Vestia

Aardbevingen Groningen

Amarantis (faillissement hogeschool)

Hofnarretje (Amsterdamse zedenzaak in een kinderdagverblijf, 2010)

Laatste update: 12-4-2022
Mist er volgens u een relevante affaire? Stuur een mail.