Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM)

De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM, vroeger Vreemdelingenpolitie genoemd), is onderdeel van de nationale politie en houdt toezicht op de naleving van de Vreemdelingenwet 2000. De afdeling doet onderzoek naar de identiteit en de verblijfsrechtelijke status van vreemdelingen maar onderzoekt ook grootschaliger criminaliteit, zoals mensenhandel, mensensmokkel en identiteitsfraude.

Vreemdelingen die hier illegaal zijn, moeten Nederland verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst. Weigeren zij hieraan mee te werken, dan mag de politie die personen opsluiten tot ze vertrekken. Dat vertrek wordt geregeld door de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Iedere regionale eenheid beschikt over een AVIM als onderdeel van de Dienst Regionale Recherche (DRR). De AVIM is onderverdeeld in:

  • Toezicht en Handhaving
  • Identiteitsonderzoek
  • Migratiecriminaliteit en Mensenhandel.

De AVIM heeft een omvang van 1184 fte (2019) waarvan er zich 350 fte richten op migratiecriminaliteit en mensenhandel.

Maarten van Boekel, teamchef van de AVIM, over de aanpak van illegale prostitutie

Laatste update: 30-6-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!