Milieutoezicht en -handhaving (organisatie van)

Het toezicht en de handhaving van de milieuwetgeving in Nederland is voor een belangrijk deel neergelegd bij de vergunningverlenende instanties, meestal provincies en gemeenten, die deze taken hebben uitbesteed aan omgevingsdiensten (OD’s en RUDs).

De belangrijkste landelijke milieutoezichthouders zijn de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), en soms de Nederlandse Arbeidsinspectie en de Belastingdienst. Zij beschikken elk over hun eigen Bijzondere Opsporingsdiensten (BOD).

Daarnaast wordt milieucriminaliteit aangepakt door de milieuteams van de 10 Regionale Eenheden en de Landelijke Eenheid van de Nationale Politie. Binnen de basisteams van de Nationale Politie zijn bepaalde politiefunctionarissen belast met het thema milieu.

Alle strafrechtelijke onderzoeken worden uitgevoerd onder leiding van het Openbaar Ministerie, in het geval van milieucriminaliteit door officieren van justitie van het Functioneel Parket.

Vanwege de complexe institutionele context met betrokkenheid van diverse ministeries, inspectiediensten, opsporingsinstanties en lokale overheden zijn er verschillende samenwerkingsorganen opgericht:

Zie ook:

Laatste update: 13-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!