Kamer wil verkenning kinderautoriteit privacy

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de mogelijkheid verkent om een speciale “kinderautoriteit persoonsgegevens” aan te stellen. Een motie van Nico Drost (ChristenUnie) is dinsdag Kamerbreed aangenomen. De nieuwe autoriteit zou, naar analogie van de Kinderombudsman, specifiek toezicht moeten houden op de bescherming van onlinegegevens van kinderen. Volgens de […]

Kijken of blussen?

Op 24 mei organiseert het Haags Congres Bureau het seminar ‘Toezicht in Transitie 2023 – De rol van de toezichthouder bij veranderende verhoudingen tussen markt en overheid’. Sprekers zijn o.a. Angeline van Dijk, inspecteur-generaal van de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) en Martijn Snoep, bestuursvoorzitter van de Autoriteit Consument & Markt […]

Toezicht had positief effect op kinderopvang, maar is niet toekomstbestendig

De kwaliteit van de kinderopvang is door het toezicht van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) en de handhaving door gemeenten de afgelopen jaren toegenomen. Maar het toezicht loopt achter in vergelijking met andere toezichthouders en is niet toekomstbestendig. De tekortkomingen zitten op alle fronten: knellende wetgeving, de versnipperde inrichting van het […]

ILT zet “vraagtekens” bij certificering

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een “tussenrapportage” over certificering uitgebracht omdat dingen “er in de praktijk een aantal dingen niet goed gaan” in de werking van certificeringsstelsels. De inspectie kan niet direct nalatigheid of maatschappelijk schade vaststellen maar heeft wel “aanwijzingen” dat in sectoren onterecht certificaten worden afgegeven. […]

Nieuw handboek over toezicht

Er is een nieuw handboek over toezicht: Toezicht, Beschouwingen over inspecties en autoriteiten. Het boek belooft een “compleet overzicht” te bieden van de belangrijkste aspecten van toezicht. Deze tweede geactualiseerde druk is verschenen onder redactie van de hoogleraren Erwin Muller, Femke de Vries en Heinrich Winter. De focus ligt op […]

Nieuwe algoritmetoezichthouder per 1 januari van start

Op 22 december presenteerde Alexandra van Huffelen, staatssecretaris van BZK (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) een inrichtingsnota voor de nieuwe algoritmetoezichthouder (pdf). Deze zal worden ondergebracht bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en in een aantal jaren moeten uitgroeien tot een volwassen toezichthouder. De andere toezichthouders blijven verantwoordelijk voor het toezicht op algoritmen […]