Waarschuwing

Er kunnen tijdens een inspectie overtredingen worden geconstateerd waarbij de toezichthouder een formele (bestuursrechtelijke of strafrechtelijke) interventie niet opportuun acht. Dit is afhankelijk van:

  • de ernst van de overtreding;
  • de intentie en houding van de overtreder;
  • het nalevingsverleden van de overtreder;
  • kans op beëindiging van de overtreding cq recidive.

De toezichthouder kan in een dergelijk geval een mondelinge of schriftelijke waarschuwing aan de overtreder uitdelen. Een schriftelijke waarschuwing is een brief van het bevoegd gezag aan de overtreder waarin het aangeeft op de hoogte te zijn van de door de overtreder begane overtreding en vooralsnog af te zien van sancties, mits de overtreder deze (snel) beëindigt. Meestal hoort daar een hercontrole (of gereedmelding) bij.

Een waarschuwing is (meestal) een informele interventie die behoort tot de discretionaire ruimte van een toezichthouder. Jurisprudentie toont aan dat waarschuwen niet in strijd hoeft te zijn met de beginselplicht tot handhaving.

Zie ook:

Laatste update: 14-8-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!