Soorten toezicht

Accountancy

Audit

Bestuursgericht toezicht

Cameratoezicht (Openbare orde)

Eerstelijns-toezicht

Evaluatie

Gedragstoezicht

Generiek toezicht/Interbestuurlijk toezicht

Geschiktheids-toetsen (AFM DNB)

Gezond wantrouwen

High Trust, high penalty

Horizontaal toezicht

Inspectie (controle)

Inspectievakantie

Intensief toezicht

Intern Toezicht

Ketentoezicht

Kwaliteitstoezicht

Markttoezicht (op marktwerking)

Markttoezicht (op productveiligheid)

Massasurveillance

Mededingingstoezicht

Monitoring

Mystery guests

Naleving

Nalevingstoezicht

Open normen

Predictive policing

Preventief toezicht

Principle based toezicht

Privaat toezicht

Probleemgericht toezicht

Prudentieel Toezicht

Repressief toezicht

Responsief Toezicht

Risico

Signaaltoezicht

Stelseltoezicht

Stimulerend toezicht

Systeemtoezicht

Toezicht

Tweedelijns toezicht

Twin Peak Model

Uitvoeringstoezicht

Verdiepend toezicht

Verscherpt toezicht

Vertrouwen

Vertrouwen en controle

Zelfregulering

Laatste update: 25-2-2021

Wil je zelf een kenniskaart opstellen, ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!