Toezicht

@migoboras

Accountancy

Audit

Bestuursgericht toezicht

Cameratoezicht (Openbare orde)

Datagestuurd toezicht

Eerstelijns-toezicht

Evaluatie

Gedragstoezicht

Generiek toezicht/Interbestuurlijk toezicht

Geschiktheids-toetsen (AFM DNB)

Gezond wantrouwen

High Trust, high penalty

Horizontaal toezicht

Informatiegestuurd toezicht

Inspectie (controle)

Inspectievakantie

Intensief toezicht

Intern Toezicht

Ketentoezicht

Kwaliteitstoezicht

Markttoezicht (op marktwerking)

Markttoezicht (op productveiligheid)

Massasurveillance

Mededingingstoezicht

Monitoring

Mystery guests

Naleving

Nalevingstoezicht

Open Boek Toezicht

Open normen

Predictive policing

Preventief toezicht

Principle based toezicht

Privaat toezicht

Probleemgericht toezicht

Prudentieel Toezicht

Regulator

Repressief toezicht

Responsief Toezicht

Rijksinspectie Terminal (RIT)

Risico

Risicogericht toezicht

Selectief toezicht

Signaaltoezicht

Stelseltoezicht

Stimulerend toezicht

Systeemtoezicht

Toezicht

Toezichthouder

Tweedelijns toezicht

Twin Peak Model

Uitvoeringstoezicht

Verdiepend toezicht

Vergunning (ontheffing)

Verscherpt toezicht

Vertrouwen

Vertrouwen en controle

Zelfregulering

Laatste update: 24-2-2023

Is het bovenstaande niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!