Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS)

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS, eng: Authority for Nuclear Safety and Radiation Protection) is een onafhankelijk zbo dat de nucleaire veiligheid en beveiliging en de stralingsbescherming bewaakt en bevordert.

De ANVS houdt toezicht op:

  • de veiligheid en beveiliging van nucleaire installaties en het vervoer van radioactieve stoffen;
  • bedrijven die radioactieve stoffen toepassen;
  • bedrijven die toestellen gebruiken die ioniserende straling uitzenden;
  • safeguards: voorkomen dat kernenergie, nucleair materiaal en daarmee samenhangende informatie wordt gebruikt voor niet-vreedzame doelen.

Daarnaast is ANVS belast met handhaving, vergunningverlening, wet- en regelgeving, voorlichting, en crisisvoorbereiding en respons.

Nucleaire installaties in Nederland:

  • Kerncentrale Borssele;
  • Hoge Flux Reactor en overige installaties te Petten;
  • Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) in Nieuwdorp;
  • Hoger Onderwijs Reactor in Delft;
  • uraniumverrijkingsfabriek Urenco in Almelo;
  • kerncentrale in Dodewaard (buiten bedrijf).

De ANVS vindt zijn grondslag in Hoofdstuk II Kernenergiewet en is opgericht in 2015. De ANVS telt 141 fte, een budget van €32 miljoen (2019) en is gevestigd in Den Haag.

Zie ook:

(M.m.v. de ANVS)

Laatste update: 3-1-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!