Gedogen

Gedogen is een al dan niet formele beslissing om een bepaalde handhavingsbevoegdheid niet toe te passen bij geconstateerde overtreding van een regel. Gedogen kan worden toegepast in overmachtssituaties, overgangssituaties of in gevallen van onevenredigheid (zoals kans op legalisatie). In 1996 heeft het kabinet een nota inzake gedogen opgesteld: Gedogen in Nederland. 

Gedogen kan actief, passief of selectief. In principe dient gedogen te passen binnen een formeel vastgesteld gedoogbeleid. Het actief of uitdrukkelijk gedogen wordt in een openbare gedoogbeschikking vastgelegd, met daaraan verbonden voorwaarden. 

Bij passief of stilzwijgend gedogen heeft het bestuursorgaan kennis van een overtreding maar treft geen maatregelen en treedt niet handhavend op of int een opgelegde dwangsom of boete niet. Dit is niet toegestaan.

Selectief gedogen gebeurt louter op operationeel niveau, wat handhavers speelruimte geeft om effectiever op te treden tegen overlastgevend gedrag. Preventie van ongewenst gedrag en minimalisatie van overlast voor de omgeving zijn hierbij de belangrijkste overwegingen. 

Zie ook: 

Laatste update: 2-8-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!