Gedragstoezicht

Gedragstoezicht is het toezicht op het gedrag en de cultuur binnen ondernemingen. Hiermee worden mogelijke risico’s gesignaleerd en kunnen incidenten in de kern worden aangepakt.

Alle toezichthouders kunnen in principe (een vorm van) gedragstoezicht toepassen, maar voor de financiële sector is het wettelijk geregeld in de Wet financieel toezicht (Wft) (volgens het twin peaks model). Die wet legt het prudentieel toezicht bij De Nederlandsche Bank (DNB). Het gedragstoezicht is (in deel 4 en deel 5) belegd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Met gedragstoezicht beoogt AFM ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Via deze vorm van toezicht wil AFM doorgronden hoe bijvoorbeeld de inrichting en besluitvorming in een organisatie en het gedrag van leidinggevenden en medewerkers van invloed zijn op de totstandkoming van producten en diensten. Mede op basis hiervan beslist AFM over de toelating van financiële ondernemingen tot de financiële markten.

Laatste update: 22-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!