Kenniscentrum InfoMil

Al sinds 1995 is InfoMil het centraal informatiepunt voor wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Actueel, praktisch en onafhankelijk. InfoMil richt zich vooral op beleidsmakers en -uitvoerders en vormt de schakel tussen beleid en uitvoering.

InfoMil is de plaats waar de informatie over omgevingswet- en regelgeving wordt gebundeld en verspreid. Het is de plaats voor informatievoorziening en kennisuitwisseling tussen de beleidsmakers van ministeries en de beleidsuitvoerders bij provincies, gemeenten, waterschappen en omgevingsdiensten. Het biedt praktische ondersteuning bij uitvoering van omgevingsbeleid.

Als spin in het web speelt InfoMil een actieve rol tussen beleid en uitvoering. De doelstelling is een praktische en doelgerichte bijdrage te leveren aan een goede uitvoering van omgevingstaken. Dat kan complex zijn, omdat het omgevingsbeleid een breed scala aan beleidsterreinen raakt. Het beleid wordt integraler, zowel nationaal als internationaal. Belangrijk hierbij is de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.

Meer informatie:

Kenniscentrum InfoMil
Helpdesk
Nieuwsbrief InfoMil­ Actueel
• Bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld de Schakeldagen
• Kennisintensieve trainingen in de OmgevingsAcademie NL

(M.m.v. InfoMil)

Laatste update: 7-1-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date of heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen. Alvast bedankt voor de moeite!