BRZO+

Op grond van Artikel 4 Besluit risico’s zware ongevallen 2015 werken verschillende overheidsdiensten samen om te zorgen dat de meest risicovolle bedrijven van het land die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen de veiligheidsregels eenduidig uitvoeren en dat het toezicht op die regels overal hetzelfde verloopt. Deze samenwerking is in de loop der jaren steeds verder geprofessionaliseerd; sinds 1 januari 2014 is aan het samenwerkingsprogramma de naam BRZO+ verbonden.

Doelstellingen zijn: 

  • De samenwerking bij de uitvoering van de Brzo-taken tussen toezichthouders verbeteren;
  • De taakuitvoering zodanig verder professionaliseren dat de toezichthouders integraal en gezamenlijk toezicht houden en, indien nodig, afgestemde handhavingsacties uitvoeren.

De partners in het samenwerkingsprogramma BRZO+ zijn:

De bestuurlijke legitimatie voor deze samenwerking komt van het Bestuurlijk Omgevingsberaad (BOB). Het Bureau BRZO+ is ondergebracht bij Rijkswaterstaat.

Zie ook:

Laatste update: 10-7-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!