Normoverdragend gesprek

Vanuit een geconstateerde normschending kan een toezichthouder een zogenaamd normoverdragend gesprek initiëren. De onder toezicht staande wordt daarbij aangespoord om de normschending te beëindigen. Er kunnen bijvoorbeeld afspraken worden gemaakt over voortvarend, volledig en tijdig herstel en overige verbeteringen. In veel gevallen zal zo’n gesprek reeds het gewenste effect hebben, namelijk normconform gedrag. De inzet van formele handhavingsinstrumenten is dan veelal niet meer nodig.

Het normoverdragend gesprek kan gezien worden als een mondelinge “waarschuwing”. Toezichthouders kunnen ook kiezen voor het versturen van een normoverdragende of een waarschuwingsbrief.

Het normoverdragend gesprek is een informele interventie. De keuze voor het een of voor het ander hoeft dus niet gemotiveerd te worden: het is een discretionaire bevoegdheid.

Diverse markttoezichthouders (bv AFM en BFT) hebben het normoverdragend gesprek onderdeel van hun handhavingsbeleid gemaakt.

Zie ook:

Laatste update: 14-8-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!