Relevante wetten en regels

Er zijn diverse wetten en regels die voor toezicht, opsporing en handhaving van groot belang zijn. Op deze pagina staan ze opgesomd.

Hoofdstuk 5 Awb: handhaving

Kwaliteitscriteria VTH

Regeling aanwijzing rijksinspecties

Uithalerswet

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (Wet VTH)

Wet Damocles

Wetboek van Strafrecht

Wet OM-afdoening

Wet open overheid (en toezicht, opsporing en handhaving)

Wetboek van Strafvordering (Sv)

Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder)

Wet op de economische delicten (Wed)

Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Laatste update: 15-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!