Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB)

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) is een onafhankelijke commissie die vooraf toetst of de inzet van specifieke bijzondere bevoegdheden door de AIVD en de MIVD (de Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten) rechtmatig is. Het oordeel van de TIB is bindend.

De TIB is opgericht in het kader van de inwerkingtreding van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017) op 1 mei 2018. De TIB heeft met betrekking tot haar werkzaamheden een reglement van orde opgesteld.

De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) bestaat uit drie leden. Eén van de leden is voorzitter. Ten minste twee van de drie leden moeten een achtergrond als rechter hebben. Het derde lid hoeft geen rechtelijke achtergrond te hebben, maar kan worden benoemd op grond van technische deskundigheid. Daarnaast beschikt de TIB ook over drie plaatsvervangende leden, twee juridisch deskundige plaatsvervangende leden en één technisch deskundig plaatsvervangend lid. De commissie wordt ondersteund door een secretariaat.

Zie ook:

Laatste update: 18-12-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!