Markttoezicht (op marktwerking)

Goede marktwerking zorgt voor concurrentie. Concurrentie prikkelt bedrijven om te innoveren, om geen schaarse middelen te verspillen bij de productie van goederen en diensten en om datgene te bieden waaraan de consumenten behoefte hebben. Het bevordert economische groei en welvaart. Eerlijke concurrentieverhoudingen, toegang tot markten en bescherming van consumenten zorgen voor bedrijvigheid, omdat bedrijven op een gelijk speelveld met elkaar kunnen concurreren en consumenten ervan op aan kunnen dat ze waar krijgen voor hun geld.

Goed werkende markten ontstaan niet vanzelf en blijven niet automatisch in stand. De voorwaarden voor een gezonde concurrentie moeten gecreëerd en bewaakt worden. Markttoezicht is gericht op de naleving van wet-­ en regelgeving dat specifiek tot doel heeft marktwerking te bewaken en te bevorderen. Markttoezichthouders kunnen ook gedragsregels vaststellen. Markttoezicht kent drie pijlers, die sterk onderling samenhangen:

  1. Generiek mededingingstoezicht
  2. Sectorspecifiek toezicht
  3. Consumentenbescherming tegen ‘machtige’ marktspelers

Zie ook:

Laatste update: 21-12-2021

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!