Sociale Verzekeringsbank (SVB)

De Sociale Verzekeringsbank (SVB opgericht als Rijksverzekeringsbank in 1901) voert sociale verzekeringen uit, zoals de AOW, kinderbijslag of het Persoonsgebonden budget (PGB). De SVB keert jaarlijks 49 miljard euro uit (waarvan ruim 80% aan Aow) aan 5,6 miljoen mensen o.b.v. 17 wetten en regelingen. Ook controleert het, om misbruik te voorkomen en te bestrijden, dat het geen betalingen doet aan klanten die er geen recht op hebben.

Concreet betekent dit dat de SVB:

  • het naleven van de regels bevordert,
  • het naleven van de regels controleert,
  • teveel betalingen terugvordert en
  • overtredingen van de meldingsplicht administratiefrechtelijk afhandelt met een bestuurlijke boete of strafrechtelijk laat vervolgen bij teveel betalingen boven € 50.000.

Controles vinden o.a. middels huisbezoeken plaats.

Bij de SVB werken ruim 4000 mensen. De SVB is een zelfstandig bestuursorgaan. De raad van bestuur van de SVB wordt aangesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SVB heeft elf vestigingen.

Zie ook:

Laatste update, 26-4-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!