Regulator

“A person or organization whose job is to control an activity or process and make certain that it operates as it should”.

Bron: Cambridge Academic Content Dictionary

Regulator is het Angelsaksische begrip van toezichthouder. Maar dan een toezichthouder in ruime zin. Hij oefent toezicht uit op de naleving van wettelijke eisen en is ook zelfstandig bevoegd (als bestuursorgaan) voor de handhaving. De regulator handelt dus niet in mandaat van een minister.

Meest opmerkelijk is dat de regulator ook regelgevende bevoegdheden heeft. Regulators zijn er bij geprivatiseerde nutsvoorzieningen (energie, online netwerken, spoor, water), financiële markten, zorg, media en privacy. Ze regelen standaarden, tarieven en toegangsvoorwaarden. In Nederland zijn markttoezichthouders soms te kenmerken als regulators. Ook als er ruime open wettelijke normen zijn, zoals zorgplichten, zou je van regelgevende taken kunnen spreken.

Met dank aan Mindert Mulder (mindert@regulator-nl.com)

Laatste update: 27-8-2022

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!