Ministerie van Defensie

Het motto van het ministerie luidt: “Defensie beschermt wat ons dierbaar is”. De krijgsmacht heeft drie hoofdtaken:

  • beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten;
  • bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit;
  • leveren van bijstand bij rampen en crises.

Het ministerie van Defensie bestaat uit 7 organisatiedelen:

  • Koninklijke Marine
  • Koninklijke Landmacht
  • Koninklijke Luchtmacht
  • Koninklijke Marechaussee (KMar)
  • Defensie Ondersteuningscommando
  • Commando Materieel en IT
  • Bestuursstaf

Defensie kent diverse (interne) toezichthouders: 

De interne toezichthouders werken onafhankelijk en geven onder meer inzicht in de actuele stand van zaken voor de thema’s gezondheidszorg, fysieke veiligheid, sociale veiligheid, beveiliging, vliegveiligheid, gevaarlijke stoffen, voedselveiligheid, stralingsbescherming en bescherming van persoonsgegevens. Er is een Toezichtberaad Defensie.

Ook de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) is onderdeel van het ministerie.

Bij Defensie werken ruim 68.000 militairen, burgers en reservisten.

Zie ook:

Laatste update: 25-5-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!