Jeugdautoriteit (JA)

De Jeugdautoriteit (JA) is per 2019 ingesteld om onafhankelijk en onpartijdig bij te dragen aan het voorkomen en helpen oplossen van problemen met de continuïteit van jeugdhulp, een kinderbeschermingsmaatregel en jeugdreclassering. De JA heeft een monitorende en signalerende rol bij (mogelijke) risico’s. De JA draagt bovendien bij aan verdere ontwikkeling van het jeugdhulpstelsel door onafhankelijk en deskundig advies te geven, te bemiddelen en kennis en ervaring te delen met gemeenten, jeugdzorgregio’s en jeugdhulpaanbieders.

De JA houdt zich niet bezig met de kwaliteit van de zorg en/of individuele casuïstiek. Die taak is belegd bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De taken en positionering van de JA zijn vastgelegd in het Instellingsbesluit Jeugdautoriteit. Zij valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS.

De Jeugdautoriteit is gevestigd in Terminal Noord in Den Haag. Het heeft een budget van €4 miljoen (2022) en bijna 25 fte.

Per 1 januari 2024 zal de JA onderdeel worden van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Zie ook:

Laatste update: 17-1-2023

Ben je het niet eens met iets in deze beschrijving, is het niet meer up-to-date, heb je een aanvulling of werkt een link niet? Stuur ons dan even een mailtje. Dan kijken we er even naar en kunnen we het eventueel aanpassen.
Het gebruik van de kenniskaarten is gratis. Gelieve bij het gebruik van de kenniskaarten in publicaties te refereren aan dit toezichtcompendium of de betreffende kenniskaart, inclusief een link. Alvast bedankt voor de moeite!